آزمون آنلاین درس سوم تمرینی یک

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66110301

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۰۵آزمون های پیشنهادی

حد و پیوستگی - تألیفی

کد: 2765
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 14

کد: 97061088
یازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
جامع

گام اول آزمون 1

کد: 8877
یازدهم متوسطه
روانشناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام چهارم، آزمون 7

کد: 9072
یازدهم متوسطه
علوم و فنون ادبی (انسانی)
نوع آزمون
طبقه بندی شده