آزمون آنلاین درس چهارم تمرینی یک

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66110401

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
11
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۰۵آزمون های پیشنهادی

هندسه تحلیلی و جبر - تألیفی

کد: 811
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه یازدهم

کد: 11138
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه - تألیفی

کد: 3545
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه تحلیلی و جبر - تألیفی

کد: 2038
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده