آزمون آنلاین درس5 تمرینی1

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66110501

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
11
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۰۵آزمون های پیشنهادی

آمار توصیفی - تألیفی

کد: 2624
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آشنایی با مبانی ریاضیات - تألیفی

کد: 360
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام چهارم، آزمون 7

کد: 8988
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

آزمون جمع بندی

کد: 10025
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جمع بندی