آزمون آنلاین درس5 تمرینی1

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66110501

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
11
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۰۵آزمون های پیشنهادی

جامع - تألیفی

کد: 2649
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

حسابان یازدهم

کد: 11134
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
برگزیده

آزمون 9

کد: 9220
یازدهم متوسطه
علوم و فنون ادبی (انسانی)
نوع آزمون
جامع

توابع نمایی و لگاریتم - تألیفی

کد: 3782
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده