آزمون آنلاین درس5 تمرینی2

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66110502

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
11
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۰۵آزمون های پیشنهادی

تابع - تألیفی

کد: 553
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مثلثات - تألیفی

کد: 1028
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام هفتم، آزمون 13

کد: 9079
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

جامع یازدهم

کد: 101015
یازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب