آزمون آنلاین درس5 تمرینی2

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66110502

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
11
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۰۵آزمون های پیشنهادی

تمرینی 2 فصل 4

کد: 22110402
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام چهارم، آزمون 3

کد: 9047
یازدهم متوسطه
علوم اجتماعی و جامعه شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تألیفی

کد: 1890
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آشنایی با مبانی ریاضیات - تألیفی

کد: 885
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده