آزمون آنلاین درس ششم تمرینی یک

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66110601

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۰۹آزمون های پیشنهادی

ادبیات یازدهم

کد: 11038
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی فصل سوم

کد: 33110303
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

شیمی یازدهم

کد: 11112
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

آمار و احتمال - تألیفی

کد: 2309
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده