آزمون آنلاین درس ششم تمرینی یک

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66110601

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۰۹آزمون های پیشنهادی

فصل 1 (جامع)

کد: 11110105
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تألیفی

کد: 652
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

معادله درجه 2 و تابع درجه 2

کد: 19021111029
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

تمرینی 5 فیزیک 11 جامع فصل 1

کد: 44110105
یازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
طبقه بندی شده