آزمون آنلاین درس هفت تمرینی یک

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66110701

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
9 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۰۵آزمون های پیشنهادی

آزمون 16

کد: 9414
یازدهم متوسطه
عربی (اختصاصی)
نوع آزمون
جامع

آزمون 20

کد: 97061038
یازدهم متوسطه
روانشناسی
نوع آزمون
جامع

آزمون 20

کد: 97070020
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

حد و پیوستگی

کد: 2263
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده