آزمون آنلاین درس هفت تمرینی یک

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66110701

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
9 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۰۵آزمون های پیشنهادی

ریاضی یازدهم

کد: 11084
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 14

کد: 9368
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 9427
یازدهم متوسطه
علوم اجتماعی و جامعه شناسی
نوع آزمون
جامع

ادبیات فارسی

کد: 113
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده