آزمون آنلاین درس هفت تمرینی دو

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66110702

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۱۰آزمون های پیشنهادی

جامع سه پایه

کد: 66129994
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
جامع

ادبیات یازدهم

کد: 11030
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تشخیصی (هندسه) -گام دوم

کد: 8717
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

ریاضی2 هندسه ترسیم

کد: 42997
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب