آزمون آنلاین درس هفت تمرینی دو

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66110702

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۱۰آزمون های پیشنهادی

مثلثات - تألیفی

کد: 1381
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی یازدهم

کد: 19021111095
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی

گام ششم،آزمون 11

کد: 9046
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

احتمال - تألیفی

کد: 1778
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده