آزمون آنلاین تمرینی عربی 11 دروس 3 و 4

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66113401

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
25 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۱۰-۰۴آزمون های پیشنهادی

آزمون13 هندسه2

کد: 9236
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
جامع

حسابان یازدهم

کد: 11126
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس دو - پایه یازدهم

کد: 55110208
یازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه - تألیفی

کد: 2415
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده