آزمون آنلاین تمرینی عربی 11 دروس 3 و 4

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66113401

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
25 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۱۰-۰۴آزمون های پیشنهادی

فصل 1 (ص 39 تا 46)

کد: 11110104
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

فصل 2 (جامع)

کد: 11110205
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

تمرینی2 درس اول فصل دوم

کد: 3311020102
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

گام چهارم، آزمون 8

کد: 9264
یازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده