آزمون آنلاین تمرینی یک درس یک

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66120101

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
8 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۹-۰۲آزمون های پیشنهادی

سبک شناسی دوازدهم درس چهارم

کد: 19021111206
دوازدهم متوسطه
علوم و فنون ادبی (انسانی)
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111368
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111340
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111414
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع