آزمون آنلاین تمرینی دو درس یک

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66120102

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : حروف مشبهة بالفعل - لای نفی جنس

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
9
زمان پاسخ دهی
9 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۹-۰۲آزمون های پیشنهادی

pishdaneshgahi riyazi

کد: 666666
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
موضوعی

شیمی نمایشگاه

کد: 980801
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جامع

فصل اول

کد: 19021111145
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی

فصل2 ریاضی دوازدهم

کد: 33130000
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده