آزمون آنلاین تمرینی دو درس یک

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66120102

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : حروف مشبهة بالفعل - لای نفی جنس

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
9
زمان پاسخ دهی
9 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۹-۰۲آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111357
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

کاربرد مشتق - تلفیقی

کد: 19021111323
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111284
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حقیقت عشق 2

کد: 19021111211
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده