آزمون آنلاین تمیرینی 1 عربی 12 درس 3

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66120301

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : أسلوب استثناء و حَصر

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
21
زمان پاسخ دهی
25 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۱۲-۰۲آزمون های پیشنهادی

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111309
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

کاربرد مشتق - تلفیقی

کد: 19021111323
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111290
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111377
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع