آزمون آنلاین تمیرینی 1 عربی 12 درس 3

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 66120301

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : أسلوب استثناء و حَصر

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
21
زمان پاسخ دهی
25 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۱۲-۰۲آزمون های پیشنهادی

شماره3

کد: 22220023
دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه فصل 2

کد: 99130001
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع فصل اول و دوم - دوازدهم

کد: 22120013
دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
موضوعی

جامع زبان انگلیسی 12

کد: 55120000
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
کنکور سراسری