آزمون آنلاین تمرینی 3 دین و زندگی 11 درس 5

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 77110503

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : امامت، تداوم رسالت

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
16 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۹آزمون های پیشنهادی

درس سه - پایه یازدهم

کد: 55110307
یازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تألیفی

کد: 3550
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام هفتم، آزمون 13

کد: 9079
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

توابع نمایی و لگاریتم - تألیفی

کد: 2294
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده