آزمون آنلاین تمرینی 1 دین و زندکی 12 درس 2

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 77120201

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : یگانه بی همتا

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۳۰آزمون های پیشنهادی

درس یک - پایه ی دوازدهم

کد: 55120101
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل2 ریاضی دوازدهم

کد: 33130000
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس یک - پایه ی دوازدهم

کد: 55120106
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس یک - پایه ی دوازدهم

کد: 55120109
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده