آزمون آنلاین تمرینی 4 دین و زندگی 12 درس 2

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 77120204

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : یگانه بی همتا

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۳۰آزمون های پیشنهادی

تمرینی 2 دین و زندگی 12 درس 8

کد: 77120802
دوازدهم متوسطه
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 دین و زندکی 12 درس 3

کد: 77120301
دوازدهم متوسطه
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 دین و زندگی 12 درس 4

کد: 77120402
دوازدهم متوسطه
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون جمع بندی

کد: 10061
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جمع بندی