آزمون آنلاین تمرینی 1 دین و زندگی 12 درس 9

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 77120901

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : پایه های استوار

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
18 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۱۰-۱۱آزمون های پیشنهادی

درس یک - پایه ی دوازدهم

کد: 55120107
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 دین و زندگی 12 درس 9

کد: 77120902
دوازدهم متوسطه
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120217
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع

درس یک - پایه ی دوازدهم

کد: 55120111
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده