آزمون آنلاین تمرینی 1 درس 2

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 88110201

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : قاضی بُست

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
18 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۸آزمون های پیشنهادی

مثلثات - تألیفی

کد: 1404
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 13

کد: 9330
یازدهم متوسطه
عربی (اختصاصی)
نوع آزمون
جامع

مثلثات - تألیفی

کد: 277
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع یازدهم

کد: 1111000
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده