آزمون آنلاین تمرینی 1 درس3

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 88110301

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : نیکی, قاضی بُست

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
18 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۸آزمون های پیشنهادی

آمار و احتمال یازدهم

کد: 11147
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 دین و زندگی 11 درس 4

کد: 77110401
یازدهم متوسطه
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تألیفی

کد: 3489
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

توابع نمایی و لگاریتم - تألیفی

کد: 3532
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده