آزمون آنلاین تمرینی 1 ادبیات 11 دروس 11 و 12

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 88111112

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : سپیده می آید, کاوه ی دادخواه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۱۱-۲۴آزمون های پیشنهادی

تابع - تألیفی

کد: 1795
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام ششم،آزمون 11

کد: 9046
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع یازدهم

کد: 1111222
یازدهم متوسطه
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام چهارم، آزمون 7

کد: 9072
یازدهم متوسطه
علوم و فنون ادبی (انسانی)
نوع آزمون
طبقه بندی شده