آزمون آنلاین تمرینی 2 فارسی 11درس 16

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 88111602

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : قصّه ی عینکم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
18 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۰۳آزمون های پیشنهادی

جامع - تألیفی

کد: 1116
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

حد و پیوستگی - تألیفی

کد: 2746
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - کنکوری

کد: 1785
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
برگزیده

تابع - تألیفی

کد: 2189
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده