آزمون آنلاین درس هفتم در حقیقت عشق

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 88120701

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : در حقیقت عشق

  فصل : فصل سوم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
23
زمان پاسخ دهی
35 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۹-۱۲آزمون های پیشنهادی

برهمکنش موج ها

کد: 44120402
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

برهمکنش موج ها

کد: 44120403
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

تابع - تلفیقی

کد: 19021111232
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

فیزیک1

کد: 19021111084
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب