آزمون آنلاین آزمون 19

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061035

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : فلسفه چیست؟, فلسفه چیست؟(2), فلسفه چیست؟(3), آغاز فلسفه, شهید راه حکمت, گوهرهای اصیل و جاودانه, اندیشمندی منظم و موشکاف, فلسفه بعد از ارسطو

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
فلسفه
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
25 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۶-۲۷آزمون های پیشنهادی

آزمون جمع بندی

کد: 10062
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
جمع بندی

تابع - تألیفی

کد: 1890
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمار توصیفی - تألیفی

کد: 2916
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 فصل 9 گفتار 1

کد: 22110901
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب