آزمون آنلاین آزمون 20

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061036

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : فلسفه چیست؟, فلسفه چیست؟(2), فلسفه چیست؟(3), آغاز فلسفه, شهید راه حکمت, گوهرهای اصیل و جاودانه, اندیشمندی منظم و موشکاف, فلسفه بعد از ارسطو

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
فلسفه
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
25 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۶-۲۷آزمون های پیشنهادی

آزمون 12

کد: 97061046
یازدهم متوسطه
علوم و فنون ادبی (انسانی)
نوع آزمون
جامع

فصل 2(ص 49 تا 60)

کد: 11110201
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حسابان یازدهم

کد: 11134
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
برگزیده

حسابان یازدهم

کد: 11124
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده