آزمون آنلاین آزمون 14

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061055

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی، انسانی

  موضوع آزمون : Word Definitions

  فصل : Lesson 2

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
27 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۶-۳۱آزمون های پیشنهادی

تمرینی 4 فیزیک 11 فصل 3(ص85تا99)

کد: 44110304
یازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس یک - پایه یازدهم

کد: 55110109
یازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 درس 6

کد: 88110601
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 فارسی 11درس 16

کد: 88111601
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده