آزمون آنلاین آزمون 18

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061059

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : خوان عدل, خاموشی دریا, قصّه ی عینکم, کبوتر طوق دار, حمله ی حیدری, کاوه ی دادخواه, سپیده می آید, آغازگری تنها, در امواج سند, باران محبت, پرورده ی عشق, ذوق لطیف

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
27 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۶-۳۱آزمون های پیشنهادی

آزمون شماره 20 هندسه 2

کد: 97061071
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97070013
یازدهم متوسطه
عربی (عمومی)
نوع آزمون
جامع

تمرینی 2 دین و زندگی 11 درس 1

کد: 77110102
یازدهم متوسطه
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

توابع نمایی و لگاریتم - تألیفی

کد: 3782
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده