آزمون آنلاین آزمون 19

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061068

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی (عمومی)
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
27 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۰۲آزمون های پیشنهادی

تمرینی 2 درس 11

کد: 77101102
دهم متوسطه
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام هشتم آزمون 14

کد: 9277
دهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس هفتم تمرینی یک

کد: 66100701
دهم متوسطه
عربی (عمومی)
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1، درس 1

کد: 97061151
دهم متوسطه
عربی (عمومی)
نوع آزمون
طبقه بندی شده