آزمون آنلاین آزمون شماره19 هندسه 2

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061070

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : چندضلعی های محاطی و محیطی, مساحت و قضیه ی فیثاغورث, مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره, دایره, قضیه ی کسینوس ها, قضیه ی هرون (محاسبه ی ارتفاع ها و مساحت مثلث), تبدیل های هندسی, کاربرد تبدیل ها, قضیه ی نیمسازهای زوایای داخلی و محاسبه ی طول نیمسازها, قضیه ی سینوس ها

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
هندسه
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
48 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۰۳آزمون های پیشنهادی

ریاضی یازدهم

کد: 11076
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد و پیوستگی - تألیفی

کد: 2765
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع یازدهم

کد: 1111000
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تألیفی

کد: 870
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع