آزمون آنلاین آزمون شماره 14 ریاضی و آماریازدهم انسانی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061073

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : گزاره ها و ترکیب گزاره ها, استدلال ریاضی, توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی, توابع پلکانی و قدرمطلقی, شاخص های آماری, سری های زمانی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
45 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۰۳آزمون های پیشنهادی

آمار و احتمال - تألیفی

کد: 2309
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد و پیوستگی (درس‌های 1، 2، 3)

کد: 8711
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون جمع بندی

کد: 10014
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جمع بندی

شیمی نمایشگاه

کد: 980801
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جامع