آزمون آنلاین آزمون شماره 14 ریاضی و آماریازدهم انسانی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061073

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : گزاره ها و ترکیب گزاره ها, استدلال ریاضی, توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی, توابع پلکانی و قدرمطلقی, شاخص های آماری, سری های زمانی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
45 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۰۳آزمون های پیشنهادی

جامع - تألیفی

کد: 1136
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

سنجشی (هندسه) -گام دوم

کد: 8718
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آشنایی با مبانی ریاضیات - تألیفی

کد: 2780
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام پنجم آزمون جامع

کد: 9130
یازدهم متوسطه
عربی (اختصاصی)
نوع آزمون
جامع