آزمون آنلاین آزمون شماره 14 ریاضی و آماریازدهم انسانی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061073

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : گزاره ها و ترکیب گزاره ها, استدلال ریاضی, مستمر, توابع پلکانی و قدرمطلقی, اعمال روی توابع, شاخص های آماری, سری های زمانی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
45 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۰۳آزمون های پیشنهادی

احتمال - تألیفی

کد: 2911
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

paye

کد: 222222
یازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
موضوعی

جامع - تألیفی

کد: 600
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

عربی یازدهم

کد: 11069
یازدهم متوسطه
عربی (عمومی)
نوع آزمون
طبقه بندی شده