آزمون آنلاین آزمون شماره 15 ریاضی و آمار یازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061076

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : گزاره ها و ترکیب گزاره ها, استدلال ریاضی, توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی, توابع پلکانی و قدرمطلقی, شاخص های آماری, سری های زمانی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
45 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۰۴آزمون های پیشنهادی

آشنایی با مبانی ریاضیات - تألیفی

کد: 2780
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حسابان یازدهم

کد: 11127
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تألیفی

کد: 1136
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

ادبیات یازدهم

کد: 111
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده