آزمون آنلاین آزمون شماره 15 ریاضی و آمار یازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061076

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : گزاره ها و ترکیب گزاره ها, استدلال ریاضی, توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی, توابع پلکانی و قدرمطلقی, شاخص های آماری, سری های زمانی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
45 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۰۴آزمون های پیشنهادی

آزمون 19

کد: 97070021
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

تمرینی 3 فیزیک 11 فصل 2(ص40تا56)

کد: 44110203
یازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد و پیوستگی - تألیفی

کد: 3538
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آشنایی با مبانی ریاضیات - تألیفی

کد: 359
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده