آزمون آنلاین آزمون 14

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061088

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : اسم تفضیل و اسم مکان, اسلوب شرط, معرفه و نکره, جمله ی وصفیه (جمله ی بعد نکره), ترجمه فعل مضارع (1), ترجمه فعل مضارع (2), معانی افعال ناقصه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
27 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۰۵آزمون های پیشنهادی

تابع - تألیفی

کد: 2807
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1درس اول فصل اول

کد: 3311010101
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

توابع نمایی و لگاریتم - تألیفی

کد: 3864
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 2 (جامع)

کد: 11110207
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب