آزمون آنلاین آزمون 15

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061090

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی، انسانی

  موضوع آزمون : Sentence Structure

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
27 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۰۵آزمون های پیشنهادی

ریاضی یازدهم

کد: 11079
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 فیزیک 11 فصل 3(ص66تا84)

کد: 44110302
یازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 درس 6

کد: 88110602
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس سه - پایه یازدهم

کد: 55110301
یازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده