آزمون آنلاین آزمون شماره 18 دهم انساتی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061100

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : گزاره ها و ترکیب گزاره ها, استدلال ریاضی, توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی, توابع پلکانی و قدرمطلقی, شاخص های آماری, سری های زمانی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
42 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۰۶آزمون های پیشنهادی

درس 5 تمرینی 1

کد: 66100501
دهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 1 (جامع)

کد: 11100105
دهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

توان های گویا و عبارت های جبری - تالیفی

کد: 2838
دهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 17

کد: 9333
دهم متوسطه
منطق
نوع آزمون
جامع