آزمون آنلاین آزمون شماره16 یازدهم انسانی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061133

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : گزاره ها و ترکیب گزاره ها, استدلال ریاضی, توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی, توابع پلکانی و قدرمطلقی, شاخص های آماری, سری های زمانی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
42 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۰۸آزمون های پیشنهادی

درس 10 دین و زندگی یازدهم

کد: 11022
یازدهم متوسطه
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 4

کد: 9140
یازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

زیست یازدهم

کد: 11102
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تألیفی

کد: 3134
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
جامع