آزمون آنلاین آزمون شماره16 یازدهم انسانی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061133

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : گزاره ها و ترکیب گزاره ها, استدلال ریاضی, توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی, توابع پلکانی و قدرمطلقی, شاخص های آماری, سری های زمانی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
42 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۰۸آزمون های پیشنهادی

آزمون آمادگی یازدهم

کد: 88110000
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
جامع

هندسه تحلیلی و جبر - تألیفی

کد: 828
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مثلثات - تألیفی

کد: 1617
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس سوم تمرینی دو

کد: 66110302
یازدهم متوسطه
عربی (عمومی)
نوع آزمون
طبقه بندی شده