آزمون آنلاین آزمون 18

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061161

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : راهبردهای حل مسئله, عددهای صحیح, جبر و معادله, هندسه و استدلال, شمارنده ها و اعداد اول, سطح و حجم, توان و جذر, بردار و مختصات, آمار و احتمال

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
22
زمان پاسخ دهی
35 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۱آزمون های پیشنهادی

توابع نمایی و لگاریتم - تألیفی

کد: 3532
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حواس

کد: 20253
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمار توصیفی - تألیفی

کد: 2916
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 فصل 6

کد: 22110602
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده