آزمون آنلاین آزمون 18 ریاضی و آمار2

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97070005

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : گزاره ها و ترکیب گزاره ها, شاخص های آماری, سری های زمانی, استدلال ریاضی, توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی, توابع پلکانی و قدرمطلقی, اعمال روی توابع

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
47 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۸آزمون های پیشنهادی

گام اول آزمون 1

کد: 8968
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم آزمون3

کد: 9022
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم، آزمون 3

کد: 9005
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد و پیوستگی( درس‌های 4، 5)

کد: 8713
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده