آزمون آنلاین آزمون 18 ریاضی و آمار2

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97070005

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : گزاره ها و ترکیب گزاره ها, شاخص های آماری, سری های زمانی, استدلال ریاضی, توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی, توابع پلکانی و قدرمطلقی, اعمال روی توابع

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
47 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۸آزمون های پیشنهادی

آمار و احتمال - تألیفی

کد: 550
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمار و احتمال - تألیفی

کد: 1509
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون آمادگی دهم

کد: 66100000
یازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
جامع

جامع یازدهم

کد: 55110000
یازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده