آزمون آنلاین آزمون 19 ریاضی و آمار2

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97070006

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : گزاره ها و ترکیب گزاره ها, استدلال ریاضی, توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی, توابع پلکانی و قدرمطلقی, اعمال روی توابع, سری های زمانی, شاخص های آماری

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
47 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۸آزمون های پیشنهادی

توابع نمایی و لگاریتم - تألیفی

کد: 2503
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 18

کد: 9322
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

آمار و احتمال - تألیفی

کد: 2025
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 ریاضی 11 فصل5درس3

کد: 33110502
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده