آزمون آنلاین آزمون 19 ریاضی و آمار2

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97070006

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : گزاره ها و ترکیب گزاره ها, استدلال ریاضی, توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی, توابع پلکانی و قدرمطلقی, اعمال روی توابع, سری های زمانی, شاخص های آماری

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
47 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۸آزمون های پیشنهادی

گام هشتم، آزمون 11

کد: 9311
یازدهم متوسطه
علوم اجتماعی و جامعه شناسی
نوع آزمون
جامع

تمرینی1 فصل دوم

کد: 33110201
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمار و احتمال یازدهم

کد: 11150
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس سه - پایه یازدهم

کد: 55110305
یازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده