آزمون آنلاین آزمون 15

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97070008

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
27 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۹آزمون های پیشنهادی

ادبیات یازدهم

کد: 11035
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

توابع نمایی و لگاریتم - تألیفی

کد: 1764
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی2 درس دوم فصل اول

کد: 3311010202
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

دانیال

کد: 95362
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی