آزمون آنلاین آزمون 16

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97070009

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
27 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۹آزمون های پیشنهادی

آزمون جمع بندی

کد: 10022
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جمع بندی

فصل 2 (جامع)

کد: 11110206
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آشنایی با مبانی ریاضیات - تألیفی

کد: 461
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون شماره 20 هندسه 2

کد: 97061071
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
جامع