آزمون آنلاین آزمون 16

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97070009

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی (عمومی)
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
27 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۹آزمون های پیشنهادی

هندسه - کنکوری

کد: 3940
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی1 درس سوم فصل دوم

کد: 3311020301
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 فصل 1 گفتار 2

کد: 22110102
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 فصل 6

کد: 22110602
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده