آزمون آنلاین آزمون 16

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97070009

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
27 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۹آزمون های پیشنهادی

احتمال - تألیفی

کد: 1792
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

روابط طولی در مثلث

کد: 19021111768
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مثلثات

کد: 19021112321
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده

دایـره

کد: 19021111683
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده