آزمون آنلاین آزمون20 ریاضی و آمار یازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97070010

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : گزاره ها و ترکیب گزاره ها, استدلال ریاضی, توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی, توابع پلکانی و قدرمطلقی, اعمال روی توابع, مفهوم تابع, دامنه و برد توابع, انواع توابع, شاخص های آماری, سری های زمانی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
47 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۹آزمون های پیشنهادی

جامع - تألیفی

کد: 2582
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

توابع نمایی و لگاریتم - تألیفی

کد: 3782
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس سه - پایه یازدهم

کد: 55110304
یازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آشنایی با مبانی ریاضیات - تألیفی

کد: 581
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده