آزمون آنلاین آزمون 19

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97070013

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
27 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۲۳آزمون های پیشنهادی

تابع - تألیفی

کد: 2189
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 1 (جامع)

کد: 11110108
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

احتمال - تألیفی

کد: 3016
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

دین و زندگی یازدهم

کد: 11053
یازدهم متوسطه
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده