آزمون آنلاین آزمون 19

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97070013

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : انواع کلمات, مبحث اعداد, اشکال فعل (1), اشکال فعل (2), جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه, فعل مجهول, جار و مجرور و نون وقایه, اسم فاعل و مفعول و مبالغه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی (عمومی)
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
27 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۲۳آزمون های پیشنهادی

تمرینی 3 فصل 8 گفتار 3

کد: 22110803
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد و پیوستگی - تألیفی

کد: 2273
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام ششم آزمون 6 (سنجشی)

کد: 9100
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه تحلیلی و جبر - تألیفی

کد: 661
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده