آزمون آنلاین آزمون 19

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97070015

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی، انسانی

  موضوع آزمون : Vocabulary, Word Definitions, Sentence Structure, Grammar

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
27 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۲۸آزمون های پیشنهادی

ادبیات فارسی

کد: 117
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 درس 6

کد: 88110602
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون3

کد: 9135
یازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

دین و زندگی یازدهم

کد: 11059
یازدهم متوسطه
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده