آزمون آنلاین آزمون 19

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97070015

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی، انسانی

  موضوع آزمون : Vocabulary, Word Definitions, Sentence Structure, Grammar

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
27 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۲۸آزمون های پیشنهادی

تمرینی2 فصل 3

کد: 22110302
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تألیفی

کد: 3797
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

جامع یازدهم

کد: 55110000
یازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تألیفی

کد: 3487
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع