آزمون آنلاین آزمون 20

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97070020

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : راهبردهای حل مسئله, عددهای صحیح, جبر و معادله, هندسه و استدلال, شمارنده ها و اعداد اول, سطح و حجم, توان و جذر, بردار و مختصات, آمار و احتمال

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
45 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۳۰آزمون های پیشنهادی

آمار و احتمال - تألیفی

کد: 1035
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تألیفی

کد: 2758
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه تحلیلی و جبر - تألیفی

کد: 828
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه تحلیلی و جبر - تألیفی

کد: 3466
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده