آزمون آنلاین گام چهارم عمومی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97090109

  پایه تحصیلی: ثبت نشده

  موضوع آزمون : Vocabulary, Grammar

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
19 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۹-۱۷آزمون های پیشنهادی

جامع - تألیفی

کد: 1315
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

نوبت دوم - مسابقات

کد: 1873
هفتم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
نوبت دوم

توان وریشه - مسابقات

کد: 3034
نهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

زیست دهم

کد: 10098
دهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده