ریاضی دهم مجموعه های اعداد

  کد درسنامه: 15

  درس: ریاضی

  رشته تحصیلی: تجربی ، ریاضی

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  فصل: فصل اول

  نوع درسنامه: فصلی

  تاریخ انتشار: ۱۹:۴۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

مجموعه اعداد

فصل اول ریاضی دهم قسمت اول

مجموعه های اعداد

مدرس: دکتر داود عبداللهی

مدت زمان: 8 دقیقه

 

قسمت دوم: بازه های اعداد حقیقی جلسه دوم

قسمت سوم: مجموعه متناهی و نامتناهی

ارسال دیدگاه