ریاضی دهم مجموعه متناهی و نامتناهی

  کد درسنامه: 17

  درس: ریاضی

  رشته تحصیلی: تجربی ، ریاضی

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  فصل: فصل اول

  نوع درسنامه: فصلی

  تاریخ انتشار: ۱۲:۴۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

مجموعه های متناهی و نامتناهی

فصل اول ریاضی دهم قسمت سوم

مجموعه های متناهی و نامتناهی

مدرس: دکتر داود عبداللهی

مدت زمان: 10 دقیقه

 

قسمت اول: مجموعه های اعداد

قسمت دوم: بازه های اعداد حقیقی جلسه دوم

ارسال دیدگاه