ریاضی دهم حل تمرین صفحه 7

  کد درسنامه: 18

  درس: ریاضی

  رشته تحصیلی: تجربی ، ریاضی

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  فصل: فصل اول

  نوع درسنامه: فصلی

  تاریخ انتشار: ۱۳:۵۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

حل تمرین صفحه 7

فصل اول ریاضی حل تمرین صفحه 7

مدرس: دکتر داود عبداللهی

مدت زمان: 12دقیقه

 

قسمت اول:  مجموعه های اعداد

قسمت دوم: بازه های اعداد حقیقی جلسه دوم

قسمت سوم: مجموعه متناهی و نامتناهی

ارسال دیدگاه