ریاضی دهم عضو های اجتماع دو مجموعه

  کد درسنامه: 20

  درس: ریاضی

  رشته تحصیلی: تجربی ، ریاضی

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  فصل: فصل اول

  نوع درسنامه: فصلی

  تاریخ انتشار: ۰۰:۳۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

تعداد عضو های اجتماع دو مجموعه

فصل اول ریاضی دهم قسمت ششم

تعداد عضو های اجتماع دو مجموعه

مدرس: دکتر داود عبداللهی

مدت زمان: 3 دقیقه

 

قسمت اول: مجموعه های اعداد

قسمت دوم: بازه های اعداد حقیقی جلسه دوم

قسمت سوم: مجموعه متناهی و نامتناهی

قسمت چهارم: حل تمرین فصل اول

قسمت پنجم:  متمم یک مجموعه

 

ارسال دیدگاه