ریاضی دهم الگو

  کد درسنامه: 24

  درس: ریاضی

  رشته تحصیلی: تجربی ، ریاضی

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  موضوع: الگو و دنباله

  فصل: فصل اول

  نوع درسنامه: فصلی

  تاریخ انتشار: ۰۲:۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

الگو

فصل اول ریاضی دهم قسمت هشتم

الگو

مدرس: دکتر داود عبداللهی

مدت زمان: 10 دقیقه

 

قسمت اول: مجموعه های اعداد

قسمت دوم: بازه های اعداد حقیقی جلسه دوم

قسمت سوم: مجموعه متناهی و نامتناهی

قسمت چهارم: حل تمرین فصل اول

قسمت پنجم:  متمم یک مجموعه

قسمت ششم:  تعداد عضو های اجتماع دو مجموعه

قسمت هفتم:  حل تمرین فصل اول

ارسال دیدگاه