ریاضی دهم تعریف دنباله

  کد درسنامه: 26

  درس: ریاضی

  رشته تحصیلی: تجربی ، ریاضی

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  موضوع: الگو و دنباله

  فصل: فصل اول

  نوع درسنامه: فصلی

  تاریخ انتشار: ۱۳:۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

تعریف دنباله

فصل اول ریاضی دهم قسمت نهم

تعریف دنباله

مدرس: دکتر داود عبداللهی

مدت زمان: 7 دقیقه

 

قسمت اول: مجموعه های اعداد

قسمت دوم: بازه های اعداد حقیقی جلسه دوم

قسمت سوم: مجموعه متناهی و نامتناهی

قسمت چهارم: حل تمرین فصل اول

قسمت پنجم:  متمم یک مجموعه

قسمت ششم:  تعداد عضو های اجتماع دو مجموعه

قسمت هفتم:  حل تمرین فصل اول

قسمت هشتم:  الگو

ارسال دیدگاه