ریاضی دهم حل تمرین های صفحه 20

  کد درسنامه: 31

  درس: ریاضی

  رشته تحصیلی: تجربی ، ریاضی

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  موضوع: دنباله های اعداد

  فصل: فصل اول

  نوع درسنامه: فصلی

  تاریخ انتشار: ۱۲:۴۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

تمرین صفحه 20

فصل اول ریاضی دهم قسمت دهم

تمرین های صفحه 20 کتاب درسی

مدرس: دکتر داود عبداللهی

مدت زمان: 14  دقیقه

 

قسمت اول: مجموعه های اعداد

قسمت دوم: بازه های اعداد حقیقی جلسه دوم

قسمت سوم: مجموعه متناهی و نامتناهی

قسمت چهارم: حل تمرین فصل اول صفحه 7

قسمت پنجم:  متمم یک مجموعه

قسمت ششم:  تعداد عضو های اجتماع دو مجموعه

قسمت هفتم:  حل تمرین فصل اول

قسمت هشتم:  الگو

قسمت نهم: دنباله

ارسال دیدگاه