ریاضی دهم حل تمرین های صفحه 24

  کد درسنامه: 32

  درس: ریاضی

  رشته تحصیلی: تجربی ، ریاضی

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  موضوع: دنباله های اعداد

  فصل: فصل اول

  نوع درسنامه: فصلی

  تاریخ انتشار: ۱۲:۵۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

ارسال دیدگاه